Centrum environmentálních technologií VŠB-TUO

Centrum environmentálních technologií VŠB-TUO

Informace o instituci Centrum environmentálních technologií VŠB-TUO

Cílem projektu je vznik výzkumného pracoviště, které by se mělo stát vedoucím ekologickým výzkumným
centrem pro transfer technologií v oblasti energetického využití odpadů vč. odstraňování produktů a hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí.

 

Výstupy projektu

- Vytvoření podmínek po širší energetické využití odpadů, jež by vedlo k omezení jejich skládkování.
- Zdokonalení a zvýšení účinnosti technologií energetického využití odpadu a to jak metod termických (spalování,
plazmové technologie, zplynování, pyrolýza), tak i technologií anaerobních.
- Zdokonalení, zvýšení účinnosti respektive vývoj nových technologií čištění plynných produktů z termického zpracování
odpadu.
- Zdokonalení případně vývoj nových technologií čištění odpadních a zasolených vod.
- Zhodnocení dopadu energetického využití odpadů na jednotlivé složky prostředí a ekosystémy.

Kde nás najdete?

Zobrazit